Musik dämpar oro?inför operationer

I Södertälje får numera endast riktigt oroliga patienter medicinsk premedicinering. I normalfallet erbjuds endast lugnande musik — det har nämligen bättre effekt, enligt en studie.

25 februari 2010

Musikterapeuten Helena Bringman har undersökt den lugnande effekten av musik inför operationer vid Södertälje sjukhus. Totalt 370 patienter, som skulle genomgå dagkirurgi för godartade besvär, lottades till att antingen få dricka midazolami dosen 0,05–0,10 mg/kg eller få lyssna på lugnande musik. Båda behandlingarna gavs en timme före operationsstart.?

Blodtryck och puls mättes innan den lugnande behandlingen gavs samt då den verkat i 30 minuter. Samtidigt fick patienterna skatta sin oro via en enkät på en skala mellan 20 och 80.?

Både midazolam och musik hade effekt på blodtryck och puls. Men när det gällde den självskattade oron märktes en signifikant skillnad mellan grupperna.

Läkemedelsgruppen graderade sin oro till 36 i genomsnitt före behandling och efter en halvtimmes verkan till 34. För musiklyssnarna var motsvarande siffror 34 och 30.??

– För mig, som är musikterapeut, var det ett väntat resultat. Men jag blev ändå glad över att det var så tydligt, säger Helena Bringman, som i dag arbetar vid Munkhagskyrkan i Mariefred. ?

De dagkirurgiska kliniker som ingick i studien har nu ändrat sina rutiner inför operationer. Tidigare gavs rutinmässigt midazolam, som är en bensodiazepin. Numera ges läkemedel endast om patienten är mycket ångestfylld – annars erbjuds lugnande musik. ??

Helena Bringman berättar att personalen har observerat att patienter som lugnats av musik tenderar att stanna kortare tid på sjukhuset efter ingreppet. Det kan alltså finnas en tidsvinst i musiken, förutom att den är billigare än läkemedel. ?

– Men för att uppnå effekten är valet av musik mycket viktigt. ?

Musik med text anses störa avslappningen. Och takten är helt avgörande – runt 60 till 80 slag per minut är vad som krävs, eftersom det motsvarar pulsen hos en avslappnad person. ?

– Kroppen härmar musikens ljud. Det är belagt i tidigare musikstudier, säger Helena Bringman. ?

Musik i annat tempo kan fungera som tidsfördriv eller tillföra något trevligt. ?

– Men det är inte samma sak som att utnyttja musiken för att uppnå en medicinsk effekt, säger hon.?

I studien fick patienterna välja mellan sex skivor. De innehöll till exempel musik ur tv-serien Skärgårdsdoktorn och klassiska stycken, som Air av Bach.?

Musik kan även användas terapeutiskt efter operationer. Det visar en litteraturgenomgång av 18 vetenskapliga studier, gjord av anestesisjuksköterskan Margaretha Engwall, som undervisar vid sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna. Hennes slutsats är att sjuksköterskor kan använda musik som ett icke farmakologiskt komplement till annan smärtlindring efter operationer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida