Mycket antibiotika ger god hälsa?

6 oktober 2006

Ju mer antibiotika som säljs i en kommun desto friskare tycks dess invånare vara. Samtidigt är förskrivningen av blodtryckssänkande läkemedel lägre i dessa kommuner.

– Det tycks finnas någon sorts samband mellan infektioner och högt blodtryck. Skulle det vara så är det en väldigt märklig upptäckt. Vi håller nu på att försöka hitta en förklaring, säger J Lars G Nilsson, före detta ordförande i den statliga stiftelsen Nepis styrelse som har varit med och gjort studien.

Källa: European Journal of Clinical Pharmacology 2006;62(8):675-680

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida