Mycket järn i blodet ökar risk för diabetes

5 april 2004

Förhöjda värden av järn i plasma hos friska kvinnor är förknippat med en ökad risk för att drabbas av typ 2-
diabetes. Detta oberoende av andra kända riskfaktorer. Det visar en amerikansk studie gjord på nära 33 000 friska kvinnor. Blodproverna togs 1989-90. Vid en uppföljning tio år senare hade 698 av kvinnorna utvecklat diabetes typ 2. Deras blodprover innehöll betydligt mer järn jämfört med en kontrollgrupp som inte utvecklat diabetes.
Källa: Journal of the American Medical Association
2004; 291:711-717.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida