Några grundläggande krav på närvården:

13 maj 2002

* Den ska vara lättillgänglig och öppen dygnet runt.
* Den ska ha ett brett utbud av behandlingsmöjligheter – många olika specialiteter ska finnas inom närvården och den ska klara avancerad diagnostik.
* Fokus på hela människan; patienten ska uppleva att hon får vård av hög kvalitet.

I närvården ingår till exempel följande:
* Generalister som distriktssköterskor och allmänläkare.
* Öppen specialistvård, till exempel invärtesmedicin, gynekologi, barnhälsovård, mödravård, kirurgi, psykiatri, geriatrik, sjukgymnastik och arbetsterapi.
* Laboratoriemedicin och radiologi.
* Hemvårdsteam, skolhälsovård, ungdomsmottagningar samt gärna företagshälsovård.
* En lots som vägleder patienten rätt i vårdorganisationen. En lots kan med fördel vara en sjuksköterska, men också till exempel en sjukgymnast eller arbetsterapeut.
* Vårdplatser.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida