”När det gäller våra löner är det tydligen inte krisläge”

”När det gäller våra löner är det tydligen inte krisläge”
Johan Sand har blivit omflyttad till intensiven på Karolinska. Han arbetar annars som anestesisjuksköterska. Bild: Privat

Johan Sand har fått lämna sitt vanliga jobb på anestesin och börja jobba 12-timmarspass på Karolinskas iva. Han tycker att det är absurt att inte krislägesavtalet, som ger en bättre ersättning, har utlösts av regionen.

– Om det här inte är ett krisläge, när är det då krisläge? Vi har många svårt sjuka plötsligt i Stockholm. Vi har fått byta arbetsplats, börja jobba jättelånga pass, och har aldrig haft så många iva-patienter. Men vad gäller våra löner – då är det tydligen inte krisläge, säger Johan Sand.

Han motsätter sig inte att ha blivit omflyttad från sitt vanliga arbete som anestesisjuksköterska. Inte heller att behöva ta risken för smitta som kommer med att vårda de svårast sjuka. Och han protesterar inte mot de maratonlånga arbetspassen. Tvärtom förstår han situationens allvar och att det är nödvändigt.

Ledningen kallar det storm

Men han vill att det krislägesavtal som förhandlats fram mellan Vårdförbundet och arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR, ska gälla för villkoren.

Läs mer: Vårdförbundet har sagt ja till krislägesavtal

– Regionens högsta tjänsteman säger på presskonferenser att stormen är här  Men vi kan ändå inte få betalt utifrån krislägesavtalet. Det är väldigt motsägelsefullt. De riskerar att förlora vårt förtroende, det är bråttom nu, säger Johan Sand.

Han berättar om hur Stockholm rustar för krigssjukvård, med ett fältsjukhus i Älvsjö, omformering av tusentals anställda och inkallelse av frivilliga och privatanställda.

– Vi blir kallade hjältar av regionens politiker. Nu är det dags för Region Stockholm att bekänna färg. Uppskattar man sin vårdpersonals uppoffringar eller vill man i vanlig ordning komma så billigt undan som möjligt? Aktivera krislägesavtalet nu för alla som tvingas jobba 48-timmarsveckor. Det är en hederssak. Vi sviker inte er, så svik inte oss.

Kastades in förra veckan

Förra veckan kastades han in i intensivvården på Karolinska universitetssjukhuset, där de som är livshotande sjuka i covid-19 vårdas. Han arbetar annars på sjukhusets anestesiavdelning, med att söva vid operationer. Nu är nästan alla operationer inställda och personalen omflyttad till intensivvården.

Han och kollegerna fick reda på att de fått helt nya arbetstider under coronakrisen. De ska jobba 12,5 timmar, med en halvtimmes rast, flera dagar i rad. Arbetstiden är 48 timmar i veckan, men kan sträcka sig upp till 60 timmar vissa veckor. De får så kallad nödfallsövertid, för övertiden de arbetar. Det är betydligt lägre än krislägesavtalets villkor, där ersättningen är 220 procent av lönen från första arbetstimmen.

Johan Sand har fem års högskoleutbildning inom omvårdnad, med dubbelkompetens som både intensivvårdssjuksköterska och anestesisjuksköterska.

Andas genom en tät mask

Han ringer upp Vårdfokus efter tolv timmar på golvet på nya ”corona-iva” på Karolinska. Han är trött efter att ha arbetat i skyddsutrustningen, och andats genom en tät mask.

Han jobbar med många som är nya inför arbetsuppgifterna, anestesisjuksköterskor som fått en snabbutbildning och nu hjälper till att bemanna iva.

Det gör ont i honom att det är besöksförbud. Patienterna som ligger ensamma i respirator och svävar mellan liv och död. De anhöriga får inte vara där på grund av smittrisken.

– Dessutom ska vi börja göra prioriteringar vi aldrig sett maken till. Det är stor press på oss på många sätt.

Hemma har hans fru fått börja täcka upp så gott det går. Hon jobbar också i vården, så just nu är det svårt att få livspusslet att gå ihop.

Jämkar schemat med sin fru

De jämkar alltid sina scheman för att kunna hämta och lämna sin 6-åring på förskoleklassen. I vanliga fall brukar Johan Sand arbeta en kväll i veckan och en helg i månaden. Nu slutar varje dagpass klockan 19.30.

– När krislägesavtalet blev klart tänkte jag att det så klart gällde oss. Men vi har fått information om att det inte gäller, och att våra verksamhetschefer försökt få regionen att aktivera det men inte fått gehör. Ändå är det här själva definitionen av kris, och det kommer fler och fler patienter.

Han och kollegerna känner också oro över smittorisken, att de tar risker med den egna hälsan. Det har inte undgått dem hur många läkare och annan vårdpersonal som blivit svårt sjuka och avlidit i Kina och Italien.

Vårdförbundet i Stockholm har uppmanat Region Stockholm att omedelbart ansöka till SKR om aktivering av krislägesavtalet. De menar att alla möjligheter inom ordinarie avtal med arbetsgivaren är uttömda. Dessutom menar Vårdförbundet att Karolinska bryter mot arbetstidslagen genom att nu beordra övertid i förväg i schemat.

Läs mer: Varför aktiveras inte krislägesavtalet i Stockholm?

– Nu måste arbetsgivaren ta sitt ansvar och be SKR att få aktivera krislägesavtalet. Det finns inga giltiga skäl till att utnyttja och anstränga personalen på det här sättet. Vi frågar oss varför det inte redan är gjort, säger Gunilla George, Vårdförbundetsordförande i Stockholm, i ett pressmeddelande.

Läs mer: Varför aktiveras inte krislägesavtalet i Stockholm?

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida