När hjärnans egen orkester spelar ljuv musik uppstår hälsa

När hjärnans alla miljoner nervkretsar spelar tillsammans, som i en orkester, upplever vi hälsa. Men utan framtidsvisioner tystnar musiken.

Så kan man sammanfatta läkaren, farmakologen och nobelpristagaren Arvid Carlssons svar på frågan om vad hälsa är, ur ett neurokemiskt perspektiv. När jag ber honom att beskriva var i kroppen hälsan sitter, hamnar vi i hjärnan med tonvikt på den psykiska hälsan. Samtidigt slänger han in en rejäl brasklapp. Forskarna vet fortfarande försvinnande lite om hjärnans mysterier.?

– Men med de fantastiska tekniker som finns och som utvecklas för att tolka hjärnan är jag övertygad om att vi en dag kan titta in i den och få en uppfattning om hur vädret är, säger han.??

Han skrattar till, men tror på allvar att det en dag kan bli möjligt. För som alla vet påverkar yttre omständigheter i allra högsta grad vårt välbefinnande, som vädret. Det är ett resultat av hur hjärnan och alla dess signalsystem svarar på de intryck som yttervärlden ständigt förser dem med. ??

På 1950-talet visade Arvid Carlsson att dopamin är en signalsubstans och inte bara en kemisk föregångare till noradrenalin. Genom att framkalla brist på dopamin i hjärnan framkallades samma symtom som den brittiske läkaren James Parkinson hade beskrivit.?

Men dopamin påverkar inte bara muskelrörelserna utan även vakenhet, glädje, entusiasm och kreativitet, beroende på var de finns i hjärnan. Droger som amfetamin och kokain slår till exempel direkt mot våra dopaminsystem och när frisättningen ökar blir vi pigga, självsäkra och ytterst välmående.?

När det gäller serotonin är det svårare att förklara vad högre eller lägre nivåer leder till. För lite serotonin kan leda till depression – motsatsen till välbefinnande och därmed hälsa. Men serotonin kan även påverka sömn, vakenhet, aggressivitet, impulsivitet, aptit och sexlust. De serotonerga cellernas nervändar skickar signaler kors och tvärs över hela hjärnan och serotonin ger olika, ibland motsatt, effekt beroende på vilka koncentrationer som frisläpps och vilka receptorer som tar emot.??

Detta visar hur mångfacetterad hjärnan är och hur svårt det är att exakt beskriva hur den ser ut när vi upplever hälsa. I stället jämför Arvid Carlsson med en välspelande orkester där alla musiker vet exakt vad de ska göra och spelar i harmoni med varandra. Då uppstår ljuv musik – både i konserthallen och i hjärnan.??

Arvid Carlsson är övertygad om att hjärnan är inriktad på framtiden och att det hänger ihop med upplevelsen av hälsa.?

– För att en människa ska må bra och behålla hälsan måste hon ha positiva förväntningar, visioner.?

Som exempel tar han ett äldreboende där gamlingarna väcks, får frukost och sedan får sitta ensamma resten av dagen.?

– Det är förödande för hjärnan. Utan förväntningar, som i sin tur leder till aktiviteter, skrumpnar våra hjärnceller.??

Det är också förklaringen till att vi aldrig kommer att nå Nirvana, åtminstone inte här i jordelivet och inte mer än tillfälligtvis. Hjärnan är helt enkelt inte byggd för det.?

– Jag tror att paradiset skulle vara ett helvete. Tänk dig en person som är van vid dåligt väder och som flyttar till Kalifornien där det alltid är sol. Då kommer hon att börja sakna det dåliga vädret. Vi måste uppleva förändringar och känna både glädje och sorg. Annars slutar vi att känna oss som män-niskor. m

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida