När oron tar över

När oron tar över

Ångest hos barn och unga. En handbok för föräldrar och professionella Malene Klindt Bohni Studentlitteratur 2020 www.studentlitteratur.se

13 oktober 2020

Att stötta en ung person som lider av ångest — utan att stötta själva ångesten — låter självklart men är inte alltid enkelt, enligt författaren som är psykolog och specialiserad på behandling av ångest och tvångssyndrom. Som förälder vill man skydda sitt barn från lidandet och det är då lätt att anpassa sig till barnets ångest genom mindre lämpliga strategier, till exempel att planera familjens aktiviteter så att de inte ska väcka barnets ångest. Författaren ger konkreta råd om hur man i stället kan prata med den drabbade, lyssna och bekräfta men inte alltid hålla med eller gå i den vanliga fällan att vilja problemlösa för att skapa snabb förändring. Frestelsen att tala om vad vi tycker att den unga ska göra, i stället för att hjälpa till att utforska hens ångest.

I boken beskrivs olika typer av ångest, dess utbredning och orsaker samt vilka behandlingsmetoder som är effektiva. Den innehåller också flera fallbeskrivningar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida