Näringsrik växt räddar liv

4 maj 1998

PAS, Programa de alimentación suplementaria, startade som den bolivianska grenen av den internationella organisationen Find your feet, vars syfte är att förbättra kosten och kostmedvetandet hos fattiga människor. I dag är PAS en självständig organisation, som ända sedan starten har haft stöd av bland annat Boliviagruppen i Göteborg.

Från början handlade det mest om att odla och förädla den näringsrika växten luzern (alfalfa) till ett bladnäringskoncentrat. I dag har verksamheten vidgats till att också omfatta utbildning i närings- och hälsokunskap och barnhälsovård.

Luis Fuentes, Solveigs man, är den som startade PAS i Bolivia. Det hela började i Göteborg på Kvinnor kan-mässan 1983.

– Jag bodde i Sverige som flykting på den tiden. På mässan Kvinnor kan fick jag kontakt med organisationen Find your feet, som den hette då. I dag heter den Leafs for life.

Han fick lära sig att framställa bladnäringskoncentrat av luzern och när han flyttade tillbaka till Bolivia 1984 sökte han kontakt med någon förening som var villig att testa tekniken.

– Jag hittade en kvinnoorganisation i Caracollo, i närheten av Oruro, som var intresserade. Jag visade dem tekniken och de tyckte det verkade spännande.

– Fast samtidigt tyckte de nog att jag var lite tokig, äta gräs… Vi är väl inga djur heller!

I februari 1985 byggdes i alla fall den första verkstaden för framställning av näringskoncentrat i Caracollo, och sedan har det bara vuxit. I dag arbetar ett 100-tal kvinnor med att framställa näringskoncentratet och cirka 1 200 barn i daghem är de främsta konsumenterna. Planer har funnits på att starta en produktion i större skala och marknadsföra näringskoncentratet i butikerna. Men de planerna är stoppade tills vidare.

– Målet är inte att bli en storproducent, utan mer att arbeta med människor i undervisning och utveckling, säger Luis Fuentes.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida