Narkotika

Narkotika

Big marijuana?Pelle Olsson?Fri förlag 2015?www.rns.se

Cannabis är den överlägset vanligaste ille­gala drogen i världen. I Sverige har 6-9 procent av eleverna i årskurs 9 prövat på den. I USA, där bruket är mycket mer utbrett, har flera delstater nu legaliserat cannabis. Marijuanarökningens påstått goda medicinska egenskaper har lyfts fram i reklamkampanjer av kapitalstarka intressenter, som sedan tjänar stora pengar på att unga människor uppfattar drogen som ofarlig. ?

Vi får möta cannabis­rökare, forskare, behandlare, marijuanaodlare, politiker och lobbyister i fyra världsdelar. Reportagen varvas med genomgång av det senaste forskningsläget gällande cannabis skadeverkningar.?

Pelle Olsson är författare, journalist och sjuksköterska och har skrivit flera böcker om narkotika.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida