Närstående

Gerthrud Östlinder (red)Närståendes behov. Omvårdnad som akademiskt ämne III.128 sidor. Svensk sjuksköterskeförening 2004www.swenurse.seisbn 91-85060-09-7

7 februari 2005

Att vårdas av sina närstående är de äldres rättighet. Det är också en välsignelse för barnen att på det sättet kunna återgälda den omsorg de själva har fått av sina föräldrar. Det anser de flesta deltagarna i svenska studier av närstående med invandrarbakgrund. Trots att de har olika etniska och kulturella bakgrunder är resultaten samstämmiga. Svensk sjuksköterskeförening anordnar sedan 1999 regelbundet återkommande konferenser för att fördjupa kunskapen om omvårdnadens innehåll och kärna. Denna slutrapport är resultatet av kunskapssammanställningar av aktuell forskning om närståendes behov och kommentarer från konferensens diskussioner. Rapporten kan med fördel användas i utbildning och som diskussionsunderlag.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida