Näthinneförändringar redan före diabetes

5 augusti 2005

Förändringar i näthinnan finns hos åtta procent av personer med nedsatt glukostolerans, enligt den amerikanska studien Diabetes Prevention Program. Forskaren Emily Chew säger att detta ger stöd för att undersöka ögonen hos personer med nyupptäckt diabetes typ 2. Hon konstaterar att man i tidigare studier inte har haft en tydlig definition av diabetes och därför haft dålig kunskap om när diabetisk ögonsjukdom startar.
Hon presenterade, enligt ett pressmeddelande från National Institutes of Health, sina resultat på ett vetenskapligt möte med USA:s diabetesförbund.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida