Nationellt register ska förbättra säkerheten

11 april 2005

Den 1 mars lanserades ett nytt nationellt register med information om alla läkemedel som är godkända i Sverige: Nationellt produktregister för läkemedel, NPL. Registret innehåller basfakta som läkemedelsnamn, priser och vilka substanser ett visst läkemedel innehåller. De som vill använda sig av registret kan ladda ner det via Läkemedelsverkets hemsida: www.mpa.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida