Nattligt lugn för iva-patienterna målet i Karlstad

Sjuksköterskor som arbetar med intensivvård har ett rykte om sig att älska allt som blippar, piper och andas högteknologi. Men på centralsjukhuset i Karlstad är iva-personalen framför allt stolt över att sätta patienternas behov av sömn och vila i fokus.

3 februari 2006

För fem år sedan kunde vi börja tvätta patienterna på intensiven klockan halv fem på morgonen. Sedan spelade det ingen roll om de var sederade eller vakna. När dagpersonalen kom klockan kvart i sju skulle allt vara färdigt. Numera tvättar vi de patienter som inte klarar sig själva på kvällen i stället.

Intensivvårdssjuksköterskan Sanna Ljungberg tar oss med på en rundtur genom avdelningen. Några patienter ligger två och två, i modulsystem där personalen kan övervaka dem från en inglasad expedition.

Trots att det är mitt på dagen är det relativt mörkt i salarna. Vid en och annan säng lyser sänglampan. Nattetid släcks takbelysningen även inne på expeditionen och personalen får nöja sig med ljuset från skrivbordslamporna. I de fall det är möjligt sänks larmgränserna på apparaturen, ljuset i respiratorernas displayer skruvas ned till ett minimum och personalen försöker att prata så tyst som möjligt och helst bara inne på expeditionen.

I den stora salen med plats för tolv sängar är det svårare att få till en lugn och vilsam miljö. Men för några år sedan lyckades sömngruppen få igenom att det skulle byggas en stor inglasad expedition så att personalen slipper stå ute bland patienterna och prata.

Sömn- och vilagruppen på iva bildades för fem år sedan, på initiativ av personalen. Idén fick de efter att ha lyssnat på en föreläsning av intensivvårdssjuksköterskan Anetth Granberg Axéll som höll på att skriva sin avhandling The intensive care unit syndrome/delirium, patients? perspective and clinical signs om iva-syndromet med akut förvirring eller delirium, bland annat till följd av sömnbrist.

– Bland det första vi gjorde var att skriva in allt som gjordes med patienten under dygnets alla timmar i en tecknad klocka. Då kunde vi se att vi gjorde allt från spetsfotsprofylax och munvård en gång i timmen till att ständigt ha tänt i taket. Det var hög ljudvolym och vi pratade friskt vid sängarna, säger Sanna Ljungberg och visar upp de nya klockorna som visar hur arbetsfördelningen mellan dag, eftermiddag och natt bör se ut för att ge patienterna möjlighet till maximalt med sömn och vila.

Förutom att avdelningen har skapat en miljö där patienterna kan sova ordentligt under natten försöker personalen också se till att patienterna får minst 90 minuters sammanhängande sömn under dagen, så att de hinner komma in i den viktiga djupsömnen.

Länge trodde sömngruppen att de var ensamma om att ha ett sömnprojekt på sjukhuset. Men vid ett seminarium om sömn som hölls på sjukhusets patienthotell för två år sedan kom de i kontakt med andra avdelningar som hade funderat i samma tankebanor. Bland annat avdelning 34 som är en hjärtavdelning. Tillsammans beslutade de sig för att försöka komma med i den nybildade och landstingsövergripande organisationen för strategiska omvårdnadsgrupper som nyligen hade bildats (läs mer på nästa sida).

I dag har ett stort antal avdelningar på lasaretten i Karlstad, Arvika och Torsby kontrakterade sömnombud.

– Och de som inte har det vet vart de ska vända sig om de vill starta egna sömn- och vilaprojekt, säger sjuksköterskan Urban Haaga, sömnombud på avdelning 34.

Urban Haagas intresse för sömn började i samband med att han och en kollega gick en kurs i kardiologi. I slutet av kursen gjorde de en litteraturstudie med titeln Att sova i en högteknologisk miljö.

– Ämnet är fascinerande. Alla har sovit dåligt någon gång och alla vet vi hur dåligt vi fungerar om vi inte sover ordentligt. Ändå har vi av tradition tagit för givet att bara för att patienten ligger på sjukhus får hon eller han räkna med att bli störd oavbrutet.

Både Urban Haaga och Sanna Ljungberg sitter med som experter i det landstingsgemensamma råd som har till uppgift att bevaka aktuell forskning och att sprida kunskaper om nya rön och riktlinjer vidare till de lokala sömnombuden.

– Det är roligt att få dela med sig av sina kunskaper till andra. Speciellt som vi är stolta över det vi gör. Men att vara med i nätverket ger också en otrolig feedback. Det är spännande att se alla intressanta sömnprojekt som nu dras i gång på andra avdelningar, säger Sanna Ljungberg och Urban Haaga.

Några sömnregler på iva i Karlstad:

  • Under natten ska det vara så mörkt som möjligt i patientrummen samt i alla övriga utrymmen.
  • Tystnad på patientrummen eftersträvas under natt- och dagvila.
  • All rapportering sker på expeditionen ? inte vid patientens säng.
  • Patienterna erbjuds öronproppar.
  • Larmgränserna och ljudnivåerna på larmen anpassas individuellt för att kunna sänkas nattetid.
  • Patienter som sover väcks inte för temperaturmätning tidigt på morgonen.
  • Sond- och dränpåsar byts tidigast klockan 06.00.
  • Medicintider x 3 är 08-16-24.
  • Medicintider x 4 är 08-14-20-02. Eventuellt kan 02-dosen ges tidigare eller sättas ut.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida