Naturläkemedel

10 november 1997

Författare Jan G Bruhn, Peter Eneroth (red)
Titel Naturläkemedelsboken – fakta och erfarenheter
127 sidor
Förlag Boehringer Ingelheim 1997. Beställs från Centrum för tillämpad farmakognosi.                  
Cirkapris 245 kronor             
ISBN 91-630-5667-4

Många svenskar använder naturläkemedel när de är förkylda, har lite svårt att sova eller vid andra åkommor som lämpar sig för egenvård. När de är patienter i den traditionella sjukvården och ställer frågor om naturläkemedlen har sjuksköterskor och läkare svårt att svara eftersom deras kunskaper om medlen är små eller helt obefintliga. Denna bok ger en orientering om naturläkemedel för vårdpersonal. Begreppet naturläkemedel är ganska nytt. Det infördes i Sverige 1993 som en anpassning till EUs regler för läkemedel. Innan dess gällde begreppet naturmedel i Sverige. Det ställs vissa krav för benämningen naturläkemedel. Alla tillverkningsled ska vara beskrivna, utprövade och värderade så att slutprodukten får ett konstant innehåll. Krav finns också för produktionslokalerna. Merparten av de svenska naturläkemedlen kommer från växtriket. Valeriana, röd solhatt och ginsengrot är vanliga ingredienser. Hittills har Läkemedelsverket godkänt 31 preparat. Flera är under granskning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida