Naturläkemedel mot klimakteriebesvär kan skada levern

1 september 2006

Naturläkemedel som innehåller örten silverax, Cimicifuga racemosa, kan ge allvarliga biverkningar på levern. Det konstaterar den europeiska läkemedelsmyndigheten Emea efter en genomgång av biverkningsrapporter från EU-länderna. Emea råder därför patienter att omedelbart sluta ta medlet om de utvecklar tecken och symtom på leverskada: trötthet, minskad aptit, gulfärgning av huden och ögonen och svåra smärtor i övre delen av magen tillsammans med illamående och kräkningar eller mörkfärgad urin.

Silverax används främst mot lindriga klimakteriesymtom. I Sverige finns två godkända naturläkemedel som innehåller silverax: Remifemin och Menofem.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida