Naturläkemedel

7 juni 1999

Författare Jan G Bruhn, Peter Eneroth (red)
Titel Naturläkemedelsboken 2
184 sidor
Förlag Boehringer Ingelheim Egenvård 1999
Cirkapris  320 kronor (beställs
från INBIO)
ISBN 91-88762-16-5

Försäljningen av naturläkemedel ökar stadigt och utgör en väsentlig del av egenvården. Under vintern behandlar sig många med echinacea, röd solhatt, mot förkylning. Ginsengpreparat används för att öka ork och prestationsförmåga och johannesört tas mot nedstämdhet. Allt fler människor ser naturläkemedel som ett alternativ till traditionella läkemedel. Något man prövar innan man söker hjälp i sjukvården.

Naturmedlen blev naturläkemedel i samband med att Sverige gick med i EU. I EU jämställs nämligen naturmedel med läkemedel och omfattas av läkemedelslagen. Naturläkemedlen i Sverige är godkända som sådana av Läkemedelsverket, efter en förenklad ansökan jämfört med vanliga läkemedel.

Denna bok är en uppdaterad upplaga av den som kom ut 1997. Nya naturläkemedel har kommit till och ny kunskap från kliniska studier. I boken förs en diskussion om svårigheterna att genomföra traditionella kliniska prövningar av naturläkemedlen. Medlens ganska svaga effekter skulle kräva att de prövades på ett mycket stort antal människor för att kunna bedömas som säkra. Därför har Läkemedelsverket fokuserat på säkerhetsaspekterna, det vill säga de eventuella biverkningarna av naturläkemedlen.

Boken beskriver de olika naturläkemedlen och vad man i dag vet om deras effekter. Varje kapitel följs av referenser.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida