Nätverk för bättre kontakt med studenter

För att nå ut till studerande har Vårdförbundet startat nätverk. Men studentfrågor glöms bort av förbundet ibland, anser studerandeombudsmännen.

I dag finns det två nätverk för studerande, ett för sjuksköterskor och ett för biomedicinska analytiker. Men även om tanken med uppbyggnaden är densamma, är skillnaden stor när det gäller de frågor som är mest aktuella. I nätverket för blivande biomedicinska analytiker handlar det i första hand om att marknadsföra utbildningen.

– Bristen på kompetent personal kommer att bli ännu större om några år när fler går i pension. Därför måste vi få fler till utbildningen. Ett sätt är att utbilda ambassadörer som kan gå ut och informera i gymnasieskolorna, säger Erica Näslund, studerandeombudsman på Vårdförbundet och ansvarig för de biomedicinska analytikernas frågor.

Bättre kvalitet på praktiken
I sjuksköterskestudenternas nätverk är kvaliteten på praktiken en stor fråga.

– I dag är det inte något problem att fylla sjuksköterskeutbildningarna. Däremot ser vi problem bland annat när det gäller utplacering och handledning vid praktiken, säger Anneli Magnusson, den andra studerandeombudsmannen och den som håller i sjuksköterskefrågorna.

De två nätverken startades för några år sedan. Representanter för de olika studieorterna bjöds in till träffar under 1999 och 2000.

– Vårdförbundet behövde en ny koppling till studenterna sedan de gamla studerandeorganisationerna lagts ner, berättar de två studerandeombudsmännen.

Efter de första mötena har det sedan rullat på och nätverken är etablerade. Två gånger per termin träffas representanter från de olika utbildningsorterna runt om i landet, vanligtvis i Stockholm, för att ta upp aktuella frågor. De två nätverken diskuterar då gemensamma frågor tillsammans och var för sig det som är specifikt för respektive yrke.

Men det finns en del problem. Ibland har Erica Näslund och Anneli Magnusson svårt att få tag på kontaktpersoner på skolorna.

– Det kan vara svårt att nå fram till skolorna om det till exempel finns en kårordförande för hela skolan som inte är intresserad av våra utbildningar, säger de.

Vårdförbundets lokala avdelningar är också olika aktiva i studentfrågorna.

– Vi tycker att studenterna ibland glöms bort, trots att de är avgörande för Vårdförbundets framtid. Ambitionen att arbeta med studenter är högre än resultatet.

Inspirationsmöten
Samtidigt tycker de att engagemanget har blivit bättre.

– Vi har något vi kallar inspirationsmöten, när vi bjuder in avdelningarnas studentansvariga. Vid det senaste mötet var det bara ett fåtal som inte kom.

Som första avdelning har Blekinge också valt in en student som ledamot i avdelningsstyrelsen, Sandra Andersson. Vårdfacket presenterade henne i förra numret (sidan 38).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida