Nätverk för chefer och ledare

7 februari 2000

HALLAND. I Halland har tre nätverk för chefer och ledare bildats, på initiativ av Vårdförbundets lokala avdelning. Nätverken ska jobba vidare med frågor som är viktiga för den gruppen. Representanter för nätverken har också knutits till den lokala avdelningens styrelse.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida