Nätverk för chefer

4 september 2000

ÖSTERGÖTLAND. Tolv verksamhetschefer på Universitetssjukhuset och inom primärvården i Linköping, alla sjuksköterskor, har på eget initiativ bildat ett nätverk. Hittills har de bland annat tittat på befattningsutvecklingsmodeller för sjuksköterskor och biomedicinska analytiker. De försöker också hitta lösningar på hur befintlig personal ska kunna behållas, hur nya kan rekryteras och hur man kan skapa bättre arbetstillfredsställelse.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida