Nätverk inför lönediskussion

7 januari 2003

Vårdförbundet i Skåne har startat ett nätverk för att bättre bevaka barnmorskors löner i regionen. Nätverket kom till efter barnmorskekrisen i Lund för en tid sedan, när 15 barnmorskor sa upp sig i protest mot låga löner. I den överenskommelse Vårdförbundet till slut fick med arbetsgivaren sägs att barnmorskorna ska få extra pengar i januari 2003. Dessutom ska arbetsgivaren och förbundet tillsammans göra en gemensam kartläggning och analys av löner och anställningsvillkor.

? Genom att bygga upp nätverket vill vi få mer kunskap inför det arbetet, säger Janet Parmvi, Vårdförbundets ordförande i Skåne.

I nätverket finns i dag representanter från Kristianstad, Lund, Malmö, Trelleborg och Ystad.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida