Nätverk inom farmakologi

1 september 2003

Nu finns ett nätverk inom klinisk farmakologi som vänder sig till kliniskt verksamma sjuksköterskor och lärare på sjuksköterskeutbildningarna. Nätverket, som bildats inom Svensk sjuksköterskeförening, vill bland annat förbättra sjuksköterskors kunskaper i läkemedelshantering, läkemedelsberäkning, följsamhetsproblematik och biverkningsuppföljning. Dessutom ska det arbeta för att farmakologiutbildningen blir likvärdig i hela landet. Intresserade kan e-posta till mary.soderholmlabmed.ki.se.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida