”Neddragning av boenden kräver stärkt hemvård”

Kommunerna drar ned antalet platser i särskilda boenden oroväckande fort, konstaterar Socialstyrelsen i en rapport som presenterades i dag.

25 februari 2004

En snabb avveckling kräver att kommuner och landsting satsar på ökade resurser i hemtjänst och hemsjukvård. Den slutsatsen drar Socialstyrelsen i rapporten Vård och omsorg om äldre. Ulla Höjgård, chef för Socialstyrelsens äldreenhet, talar om nödvändigheten av ordentlig planering och framförhållning.

– Man får inte låta pengarna styra. Det är viktigt att man bygger upp samtidigt som man avvecklar och kommuner och landsting måste samarbeta, säger hon.

Personal sägs upp trots brist

I rapporten framgår att personal- och kompetensbristen i äldrevården fortfarande är stor. Trots det säger två tredjedelar av kommunerna upp personal, bland annat inom äldreomsorgen, berättar Lennarth Johansson vid Socialstyrelsens äldreenhet.

– Vi vet att personalbehovet fluktuerar, men i kommunerna är det ekonomiska läget kärvt och man har krav på en budget i balans. Därför sägs personal upp även om de snart kommer att behövas igen, säger han.

Socialstyrelsen pekar i rapporten också på att lokalt utvecklingsarbete ger en bättre äldreomsorg.

– Det ser olika ut runt om i landet, men vård i livets slut, demensvård och förebyggande arbete är några exempel på områden som har utvecklats, säger Ulla Höjgård.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida