Nederlag i rätten för barnmorskorna

En enig arbetsdomstol anser i det så kallade barnmorskemålet i Örebro att barnmorskornas och medicinteknikernas arbeten är likvärdiga. Däremot var domstolen djupt oenig i frågan om att löneskillnaden skulle bero på kön.

Domen innehåller två delar: om arbetsuppgifterna är likvärdiga och om löneskillnaden beror på kön.

När det gäller arbetsuppgifterna är Arbetsdomstolen, AD, enig: barnmorskorna Kia Wetterbergs och Kristina Ellméns arbete är likvärdigt med det arbete som medicinteknikern Lennart Persson utfört. På den här punkten har JämO vunnit. Landstinget ansåg inte ens att arbetena kunde jämföras och definitivt inte att de är likvärdiga.

Däremot anser inte AD:s majoritet – domstolens ordförande (en av de två juristerna), de två arbetsgivarrepresentanterna samt Hans Karlsson, tidigare LO – att löneskillnaden beror på kön.

Motiveringen till löneskillnaden, enligt AD:s majoritet, är framför allt att Lennart Persson är 15 år äldre och att landstinget måste betala honom mer för att han inte ska flytta till någon annan arbetsgivare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida