Nedläggning uppskjuten

8 maj 2000

UPPSALA. En total överraskning! Så kan man kalla det beslut som fattades på Vårdförbundets årsmöte i Uppsala i mars. Trots att sektionerna tidigare tillstyrkt förslaget från avdelningsstyrelsen om att avskaffa sektionerna i länet, beslutade årsmötet om bordläggning. De som var emot nedläggningen tyckte att det var oklart hur det fackliga arbetet ska fungera i framtiden. Nu blir det troligen ett extra årsmöte i maj för slutgiltigt avgörande.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida