Negativ inställning smittar utbildningen

Vårdhögskolorna förbereder de studerande dåligt inför praktiken i äldrevården. Men studenterna tycker om att arbeta med gamla människor.

I sjuksköterskeutbildningen är den teoretiska utbildningen i geriatrik och gerontologi dålig, och den bygger inte på aktuell vårdforskning. Ämnet – och vårdlärarna – tyngs av den allmänt negativa inställning till äldrevård som finns i samhället. Det är en av slutsatserna som Ingegerd Fagerberg har kommit fram till i en doktorsavhandling som hon disputerade på strax före påsk. Hon har följt 27 sjuksköterskestuderande vid tre vårdhögskolor i Mälardalen under deras treåriga utbildning.

– När studenterna gick ut på sin praktik i äldreomsorgen hade de inte fått någon teoretisk utbildning för det området, till skillnad från alla andra områden. Det speglar skolans syn på äldresjukvården, säger hon.

Vid sin praktik i äldresjukvården har sjuksköterskestudenterna sett att sjuksköterskan har ett ensamt arbete med mycket stort ansvar. Hon har saknat kontakt med kolleger och läkare. Det har funnits för lite personal. Man har tilllämpat en gammaldags arbetsorganisation som byggt på den gamla akutvårdsmodellen.

– Det har känts avskräckande. Men inte att arbeta med äldre människor. I mina intervjuer har jag mött väldigt mycket kärlek och värme när studenterna pratat om de gamla människor de vårdat, berättar Ingegerd Fagerberg. Det är inte de gamla som skrämmer, men arbetsförhållandena.

Ingegerd Fagerberg har också funnit att det inte finns någon skillnad när det gäller inställningen till och erfarenheterna av äldrevård mellan storstad och  landsbygd.

Positiva minnen
– Många av de här studenterna vill inte börja arbeta i äldresjukvård direkt efter skolan. Men jag tycker det vore viktigt att de bar med sig ett positivt minne om de senare i sitt yrkesliv vill byta bana, sammanfattar hon, samtidigt som hon påpekar att även om denna rätt negativa bild är generell så finns det positiva undantag.

Sin avhandling lade Ingegerd Fagerberg fram vid Institutionen för klinisk neurovetenskap och allmänmedicin vid Karolinska institutet. Hon är nu lektor vid Mälardalens vårdhögskola. n

Avhandlingen heter Nursing students’ narrated, lived experiences of caring, education and the transition into nursing, focusing on care of the elderly.
Karolinska institutet 1998.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida