Negativ trend vände efter undersökning

7 mars 2005

En undersökning med hjälp av amf-index gjordes bland distriktssköterskor i Jönköping.

Den visade att mer än hälften av dem över 55 år var stressade i sitt arbete och att den mentala belastningen var hög.

Distriktssköterskorna hade haft en stigande sjukfrånvaro, från 14,7 dagar under 2000 till 22,9 dagar under 2002 när Inger Lindén gjorde en undersökning. De senaste siffrorna visar att trenden har vänt och att sjukfrånvaron minskat med tre dagar sedan 2002.

Distriktssköterskorna svarade i undersökningen att de trodde att de skulle jobba kvar till normal pensionsålder, men de upplevde att de måste fortbilda sig och att de visste för litet om datorer. Här fanns stora åldersskillnader.

Undersökningen resulterade i en lista med rekommenderade åtgärder som lämnades till personalavdelningen.

– Resultaten av en undersökning på gruppnivå har vi också återfört till personalgrupper, till ledningen och till primärvårdschefer, berättar Inger Lindén.

Facket har tagit till sig resultatet och beslutat att lyfta upp det till samverkansgrupperna ute i förvaltningarna.

– Vi vill följa upp arbetet med distrikts-sköterskornas arbetsmiljö, säger Sylvan Haglund, samordnare inom Vårdförbundet.

Själva metoden amf-index har facket inte tagit ställning till.

Mats Hoppe är personaldirektör och säger att landstinget arbetar metodiskt med arbetsmiljön, enligt Sam, systematiskt arbetsmiljöarbete, ett koncept som Arbetsmiljöverket för ut till arbetsplatserna. Det betyder att alla åtgärder förs in i verksamhetsplanen och budgeten för nästa år.

En planerad åtgärd är att minska den mentala belastningen för distriktssköterskorna. m

EVA EKELÖF

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida