Nej tack till mutor

10 juni 2003

Läkemedelsindustrin bryter ibland mot det avtal som reglerar hur sjukvårdspersonal ska utbildas och informeras om nya mediciner och produkter. Det kan till exempel innebära att läkemedelsföretag informerar om ett nytt läkemedel i samband med en dyr middag eller vinprovning. I denna situation är sjukvården, ofta läkare, inte oberoende i förhållande till läkemedelsindustrin, så som lagen föreskriver.
Med en skrift vill Landstingsförbundet och Läkemedelsindustriföreningen bättra på kunskapen om avtalet och på så vis öka efterlevnaden. Den 20 sidor långa skriften förklarar enkelt varför avtalet behövs och vad det reglerar. Skriften heter: Kommentar till avtalet om informations- och utbildningsinsatser mellan vården och läkemedelsindustrin och går att ladda ner gratis som pdf-fil www.lf.se/lakemedel/skrifter.htm

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida