Nej till angrepp utan FN-beslut

TCO-styrelsen protesterar mot en militär aktion utan att den godkänts av FNs säkerhetsråd.

Budskapet i det uttalande som TCO-styrelsen nu gjort är tydligt. Den irakiska regimen har begått fruktansvärda brott mot det egna folket och bär ansvaret för hundratusentals döda i konflikter som regimen själv har startat. Det är därför viktigt att landets massförstörelsevapen förstörs.

Men ansvaret för att det genomförs ligger helt hos FN och ”militärt agerande av någon part, utanför FN-systemets ramar och utan beslut av säkerhetsrådet är oacceptabelt”. Om någon agerar utanför FNs ram är det mycket negativt för FNs möjligheter att främja fred, mänskliga rättigheter och säkerhet, säger TCO-styrelsen. 

”Konsekvenserna av en sådan försvagning av FN sträcker sig långt utöver den nuvarande krisen rörande Irak och riskerar att  skärpa konflikten i Mellanöstern, Asien och på andra ställen där FN, och genomförandet av FNs beslut, är en nyckel till fred”, skriver TCO. 

TCO-styrelsen säger vidare att vapeninspektörerna ännu inte hunnit slutföra sitt uppdrag och måste få fortsätta arbeta så länge det finns rimliga förutsättningar att nå framgång.

Till sist uppmanar TCO-styrelsen den svenska regeringen att på alla sätt arbeta för att Irakkrisen löses med fredliga medel och genom FN, eftersom ett militärt agerande bara bör vara en sista utväg när alla andra medel är uttömda.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida