Nej till bestämd bemanning

Vårdförbundet i Norrbotten vill inte ha en bestämd bemanningsgrund för alla länets vårdavdelningar inom medicindivisionen.

9 februari 2004

Precis som på många andra håll ser landstinget i Norrbotten över bemanningen och möjligheterna att dra ner på antalet vårdplatser. En del i det arbetet, menar landstinget, skulle vara att införa nyckeltal: en bestämd bemanning för olika typer av verksamhet, oavsett var den är och hur verksamheten ser ut. För rehab skulle nyckeltalet till exempel vara 1,2 anställda per vårdplats, för akutmedicin 1,0.

Men det här är ett synsätt som Vårdförbundet i Norrbotten inte ställer upp på.

– Vi anser inte att man kan ha en bestämd bemanning som gäller alla enheter. I stället menar vi att man måste se hur verksamheten ser ut och varje enhets behov av kompetens, säger Vårdförbundets Gun Lundström.

Vårdförbundet och landstingsledningen har inte kunnat komma överens. Både den lokala och centrala förhandlingen slutade i oenighet.

– Men jag tycker ändå att det blev en öppning i den centrala förhandlingen. Arbetsgivaren sa att nyckeltalen inte ska vara helt absoluta utan ses som en målinriktning, säger Gun Lundström.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida