Nej till pengar i företag som saknar kollektivavtal

11 januari 1999

TCO kommer i framtiden inte att placera pengar i företag som saknar eller motarbetar kollektivavtal, enligt de etiska riktlinjer som nyligen antogs i TCO-styrelsen. Där sägs också att pengar inte ska placeras i företag som bryter mot den Internationella arbetsorganisationen ILOs grundläggande arbetsmarknadskonventioner när det bland annat gäller föreningsfrihet, tvångsarbete, lika-lön, diskriminering och barnarbete.

I riktlinjerna finns också restriktioner för företag som producerar alkohol och tobak.

 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida