Neonatalvård

9 augusti 1999

Författare Karin Stjernqvist
Titel Född för tidigt
182 sidor
Förlag Natur och Kultur 1999.
Cirkapris 295 kronor
ISBN 91-27-07089-1

När ett barn föds mycket för tidigt blir graviditetstiden kort. Ibland bara drygt halva den normala tiden. Kvinnan är då
– i mitten av andra trimestern – på väg att lära sig betrakta barnet som en egen individ, men hon har ännu inte hunnit förbereda sig för den kroppsliga separationen. Därför är hon varken psykologiskt eller praktiskt beredd på att ta emot barnet, som kanske dessutom svävar mellan liv och död den första tiden efter födelsen. Den stora påfrestningen gör att mamman riskerar att drabbas av ångestattacker. Hon kan
uppleva det som att hon själv har skuld i att barnet är för tidigt fött. Karin Stjernqvist, som är psykolog vid neonatalsektionen på Universitetssjukhuset i Lund, har i många år forskat kring för tidigt födda barn och deras familjer. Neonatalvårdens utveckling under det senaste decenniet har gjort att så många som 70–80 procent av de extremt för tidigt födda barnen (födda före vecka 29) nu överlever och blir friska. Författaren beskriver både hur det för tidigt födda barnet vårdas och vilka skador som kan
finnas hos barnet. Hon beskriver också hur man senare går tillväga för att mäta eventuella beteendeavvikelser. Föräldrarnas och syskonens situation, och vårdpersonalens förhållningssätt till dem, får också stort utrymme i boken.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida