Neuroleptika

7 december 1998

Författare Vanna Beckman
Titel Neuroleptika – frågor och svar
32 sidor
Förlag SBU och Apoteket 1998

Neuroleptika används i första hand för att behandla
psykoser och psykosliknande tillstånd. En broschyr om neuroleptika för den som är specialintresserad men inte specialkunnig har medicinjournalisten Vanna Beckman skrivit på SBUs uppdrag. Den bygger på kunskap från vetenskapliga undersökningar.

Broschyren, som fås kostnadsfritt på apoteket, är uppdelad i frågor och svar om vad man kan behöva veta som patient eller anhörig till någon som behandlas med neuroleptika. Den beskriver effekter av neuroleptika på psykossjukdomen, vilka doser som är effektiva, biverkningar och i vilka fall neuroleptika kan kombineras med andra läkemedel.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida