Chefredaktören har ordet

Ni i äldrevården är också hjältar

Ni i äldrevården är också hjältar
Chefredaktör Michelle Wahrolén

Tre äldre dementa vankar runt på äldreboendet trots att personalen gång efter annan ber dem att hålla sig på sina rum. Patienterna delar dessutom toalett och andra hygienutrymmen.

8 oktober 2020

När corona slog till var det svårt att värja sig och som vi alla vet tog sig viruset in på äldreboenden. Det som inte fick hända hade ändå skett. Medan kollegorna i sjukhusvården blev hyllade som hjältar utmålades personal i äldrevården som syndabockar för att äldre dog av covid-19. Det är djupt orättvist. Trots bristfällig eller ingen skyddsutrustning, bristfälliga lokaler, ibland otydliga riktlinjer, att man som sjuksköterska bara kunnat konsultera läkare över telefon, har ni gjort det ni kunnat för att ge de äldre en bra och värdig vård. Det är inte ert fel hur lokalerna ser ut.

Att just Sveriges äldreboende drabbats hårt är sorligt. Men på Sveriges äldreboende bor också de äldsta och skröpligaste. I många andra länder kan en boende vara ganska frisk och inte lika gammal. Vårdfokus har tidigare skrivit om Region Östergötlands granskning som visar att många av de äldre som dött utanför sjukhus med bekräftad covid-19 hade andra sjukdomar. Att många hade förväntad kort överlevnad. Att de sällan haft symtom från luftvägarna den sista tiden före dödsfallet utan oftare allmän försvagning.

Det är bra att äldrevården blir belyst – det finns mycket som behöver ändras. Det är förståeligt att debatten går hög och att känslorna är intensiva. Det är svårt att acceptera och förstå att covid-19 kanske bara knuffade över en redan sjuk äldre på andra sidan lite snabbare. Att intensivvård och syrgas är väldigt påfrestande för kroppen och för en äldre människa gör mer skada än nytta. Att morfin inte ges för att påskynda döden utan för att lindra när det inte finns något mer man kan göra.

Ni i äldrevården har funnits där med varmt hjärta och agerat med värdighet och med den äldres bästa för ögonen. Det borde alla förstå.

 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida