Nikotin stimulerar cancercellerna

1 september 2006

Det är inte bara den cancerframkallande cigarettröken som är farlig för patienter med lungcancer. Nikotinet i sig ger inte upphov till cancer men ny forskning visar att det stimulerar tillväxten och spridningen av redan existerande lungcancerceller. Nikotinersättningsmedel som tuggummi eller snus kan därför vara lika farligt som att fortsätta röka för den som redan har drabbats av lungcancer.

Källa: Journal of Clinical Investigation online 20/7 2006.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida