Storbritannien

Nio av tio genomför legitimationstestet i England

Cirka 35 000 av Storbritanniens drygt 690 000 barnmorskor och sjuksköterskor har hittills genomfört det test som numera krävs för att få behålla legitimationen. Det är många fler än förväntat under perioden.

– Än så länge är gensvaret överväldigande, säger den verkställande direktören och registratorn Jackie Smith vid det statliga kontrollorganet NMC till tidningen Nursing Times.

NMC, The Nursing and Midwifery Council, är ett statligt kontrollorgan för sjuksköterskors och barnmorskors yrkesutövning i Storbritannien.

För att få behålla sin legitimation måste barnmorskor och sjuksköterskor vart tredje år förnya sin legitimationen genom ett test, ett krav sedan april i år. Det ska bevisa att de har rätt inställning och kompetens för att fortsätta att arbeta i yrket.

Farhågan var att testet skulle leda till att upp emot 7 300 barnmorskor och sjuksköterskor skulle lämna NMC:s register mellan april och maj, inklusive de som skulle gå i pension.

Men så blev alltså inte fallet. Bara drygt 3 000 lämnade registret.

Ny data från NMC visar att 91 procent av de totalt 38 700 barnmorskor och sjuksköterskor som skulle genomföra testet under perioden maj-juni gjorde det. Varför nio procent valt att lämna NMC:s register framgår dock inte, men troligt är att många pensionsavgångar ingår i siffrorna.

Innan testet började krävas befarade kritikerna att det skulle få en negativ inverkan på tillgången på barnmorskor och sjuksköterskor. Så har det hittills inte blivit, enligt NMC.

Revalideringen är en av de reformer som genomförts i Storbritannien efter den stora vårdskandalen i Staffordshire, som fortfarande är relativt okänd i Sverige. På sjukhuset i Staffordshire vanvårdades över tusen patienter till döds fram till år 2009, när den usla vården avslöjades av visselblåsaren, sjuksköterskan Helene Donnelly.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida