Dödsorsaker i Sverige

Nitton unga män sköts till döds förra året

Nitton unga män sköts till döds förra året
Förra året dog 19 unga män på grund av att de blivit skjutna. Foto: Anders Olsson

Under 2016 dog 19 unga män av skottskador. Det är något färre än året innan men betydligt fler än tidigare under 2000-talet, visar ny statistik från Socialstyrelsens dödsorsaksregister.

6 september 2017

I dödsorsaksregistret går det att följa de vanligaste dödsorsakerna från 1987 fram till i fjol. Länge syntes en nedåtgående trend för det dödliga våldet i stort, även om antalet varierade något från år till år. Under åren 2000 till 2014 orsakade skottskador i snitt knappt sex dödsfall om året bland unga män mellan 15 och 19 år.

Från 2012 syns däremot en tydlig ökning. Flest dödsfall bland unga män på grund av skjutningar, 23 stycken, rapporterades under 2015.

Statistiken för 2016 visar också att:

  • antalet personer som avlidit av förgiftningar med läkemedel eller narkotika minskade något
  • av alla dödsfall klassificerades 1 130 som självmord
  • ytterligare 340 personer dog av skador vars avsikt inte är känd. Ibland brukar även dessa räknas som självmord
  • självmorden är vanligast bland män
  • hjärt-kärlsjukdomar var den vanligaste dödsorsaken, tumörer den näst vanligaste
  • totalt under 2016 dog drygt 91 000 personer i Sverige
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida