Njursjuka lever längre med hemodialys

Patienter med njursjukdom som kräver dialys överlever längre med hemodialys än med peritonealdialys. Det är slutsatsen i en amerikansk studie på drygt 1 000 patienter. Njurspecialisten Bernard H Jaar, Johns Hopkins University School of Medicine, säger att läkarna länge undrat om någon av de båda dialysmetoderna ger längre liv än den andra.

För att få svar på den frågan följde forskarna 1 041 patienter vid 81 dialyskliniker runt om i usa i åtta år. Av patienterna, som var mellan 18 och 96 år, valde 274 peritonealdialys och övriga hemodialys.

Under studiens första år fanns ingen skillnad mellan grupperna. Forskarna noterade dock att de som valde peritonealdialys i utgångsläget var friskare än de som valde hemodialys. När de analyserade data efter åtta år och i sin analys tog hänsyn till detta fann de att risken att dö för en patient som också hade hjärt-kärlbesvär var dubbelt så stor vid peritoneladialys som vid hemodialys. Professor Neil R Powe, som lett studien, drar, enligt ett pressmeddelande från Johns Hopkins-universitetet, slutsatsen att patienter som väljer peritonealdialys ska följas noga och snabbt få byta till hemodialys om den första metoden inte fungerar bra.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida