Njursten och hjärtinfarkt har samma riskfaktorer

6 januari 2006

Flera riskfaktorer för hjärtinfarkt ökar också risken för
njursten, enligt en japansk studie. Forskarna jämförde 181 personer som hade njursten med en kontrollgrupp på 187 friska personer. De fann statistiskt säkerställda samband mellan njursten och rökning, högt blodtryck, höga blodfetter och förhöjt BMI. Forskarna konstaterar att det krävs fortsatta prospektiva studier för att bekräfta deras fynd.

Källa: International Journal of Urology 2005;12:859-863.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida