Njurstenspatienter fick för höga stråldoser

Stråldosen var minst fördubblad. Ändå fortsatte patienterna att röntgas på Karolinska universitetssjukhuset i drygt en vecka.

I början av mars gick genomlysningsläget på en röntgenutrustning som används för stötvågsbehandling av njursten sönder. Apparaten gick ändå att använda och ett tiotal patienter fick minst dubbelt så hög stråldos än som var nödvändigt. Vissa patienter kan ha fått upp till tio gånger så höga doser, enligt en anmälan till Strålsäkerhetsmyndigheten. Bedömningen är dock att det fortfarande rör sig om låga stråldoser som inte innebär någon akut fara för patienterna.

Det tog mer än en vecka innan sjukhusfysikern kontaktades om problemen med apparaten och ännu kan sjukhuset inte svara på vad det beror på. Sjukhuset konstaterar att rutinerna för hanteringen av strålsäkerhetsavvikelser måste förbättras så att sjukhusfysiker och radiologisk ledningsfunktion kopplas in direkt. Dessutom måste kommunikationsproblemen mellan de berörda parterna lösas.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida