Nobelpris till immunforskare

Årets Nobelpris i medicin delas mellan tre forskare för viktiga upptäckter inom immunologi: Bruce Beutler, Jules Hoffman och Ralph Steinman. Senare under dagen kom det fram att Steinman nyligen avlidit. (UPPDATERAD 15:10)

3 oktober 2011

Hoffman och Beutler har gjort sina upptäckter inom det medfödda immunförsvaret och bland annat förklarat hur det aktiveras.

Steinman får priset för upptäckten av dendritcellen och dess roll för det förvärvade immunförsvaret.

Avled nyligen

Nobelkommittén hade inte lyckats komma i kontakt med någon av pristagarna innan de presenterades. Senare under dagen framkom det att Ralph Steinman avlidit i helgen som gick. Vad som händer nu vet inte Nobelkommitténs sekreterare Göran Hansson.

– Det är för tidigt att säga. Vi har just fått den här informationen. Vad vi kan göra nu är bara att beklaga att han inte fick känna glädjen över sina upptäckter. Vad det har för praktiska konsekvenser får vi undersöka under de närmaste dagarna tillsammans med Nobelstiftelsen, säger Hansson till TT.

Toll-receptorer

Jules Hoffman från Frankrike gjorde sin banbrytande upptäckt 1996 när han studerade hur bananflugor bemästrar infektioner. När han infekterade sina bananflugor med bakterier eller svamp, upptäckte han att flugor med mutationer i Toll-genen inte kunde skydda sig mot infektioner utan dog.

Amerikanen Bruce Beutler har också gjort upptäckter av Toll-liknande receptorer. Tillsammans har de båda forskarnas upptäckter varit banbrytande när det gäller att förstå hur det medfödda immunförsvaret fungerar och lett till en explosiv utveckling av forskningsområdet medfödd immunitet.

Dendritceller

Redan 1973 upptäckte Ralph Steinman en ny celltyp som han döpte till dendritceller. Han har sedan visat vilken viktig roll de har när nya immunreaktioner sätts i gång.

Årets Nobelpristagare i medicin får priset mycket välförtjänt. Det anser Agnes Wold, professor i immunlogi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

– De har gjort fina insatser inom sitt forskningsfält och det är jättebra att immunologin uppmärksammas, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida