Norden. Samarbete mot oönskad vårdpersonal

Informationsutbytet mellan Sverige, Norge och Danmark ska förbättras. Målet är att stoppa olämpliga personer från att söka jobb.?

Händelsen med den danska kirurgen som blivit portad i Norge efter 29 felbehandlingar men fick jobb i Sverige ska inte kunna upprepas. Det lovar de nordiska hälsoministrarna. Förbättrat informationsutbyte när det gäller läkare, sjuksköterskor, tandläkare och annan sjukvårdspersonal med legitimation ska borga för det.?

Före årsskiftet ska det finnas ett bättre utbyte av information om tidigare yrkesutövning när nordiska medborgare söker legitimation i andra nordiska länder.??

Samtidigt förväntas sjukhusen även i fortsättningen själva inhämta referenser för de sökande som ett led i deras allmänna arbetsgivaransvar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida