Nordiska författare

Läsupplevelser på närmare håll

13 januari 1997

Författare Anneli Jordahl och Marianne Steinsaphir (red)
Titel Avsändare Norden – den nya prosan
352 sidor
Förlag En bok för alla 1996.   
Cirkapris 50 kronor
ISBN 91-7448-922-4

Hur många nutida finska eller färöiska författare känner du till? Sannolikt inte så många. Våra kunskaper om modern brittisk och amerikansk litteratur är i allmänhet betydligt bättre. Det är länge sedan H C Andersen (den danske författaren med alla sina sagor, ni minns) i den skandinaviska poetiska kalendern Hertha 1840 skaldade: ”På fjäll, i skog och vid det nattblå hav jag jublar högt: Jag är skandinav.”

Nu finns chansen att bekanta sig med finska Annika Idström, färöiska Oddvør Johansen och ytterligare ett 40-tal nordiska författare som presenteras i En bok för allas Nordenantologi. Alla författarna, från sju språkområden – förutom svenska är det danska, finska, finlandssvenska, färöiska, isländska och norska – har debuterat under de senaste tio–femton åren. Många av texterna från grannländerna har tidigare inte publicerats på svenska. Som inledning till texterna från respektive språkområde finns också en essä som introducerar författarna och texturvalet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida