Norska sjuksköterskor väljer vårdnadsbidrag

Över hälften av norska sjuksköterskor under 45 år tänker utnyttja det vårdnadsbidrag som införs i sommar, visar en medlemsenkät.

Över hälften av norska sjuksköterskor under 45 år tänker utnyttja det vårdnadsbidrag som införs i sommar, visar
en medlemsenkät.

Om en norsk förälder lovar att inte utnyttja den offentliga barnomsorgen får hon (eller han) ett statligt bidrag på 36 000 kronor om året. Det är innebörden i den ”kontantstøtteordning” som den nya borgerliga norska regeringen beslutat införa från den 1 augusti i år. Det är en parallell till det vårdnadsbidrag som den senaste borgerliga regeringen i Sverige införde. 1998 gäller den för ettåriga barn, från kommande årsskifte också tvååringar.

Kommer ni att utnyttja den? frågade Norsk Sykepleieforbund (NSF) i en enkät till sina medlemmar under 45 år. Ja, svarade 55 procent av medlemmarna, nej sa 32 procent medan resten inte visste. Var tredje sjuksköterska skulle använda bidraget till att minska sin arbetstid, medan 13 procent skulle sluta arbeta helt och hållet under den tid bidraget utgick.

Dålig lön
NSFs ordförande Laila Dåvøy är bekymrad över vad vårdnadsbidraget kan innebära för norsk sjukvård. Sjuksköterskebristen är som bekant stor, och Laila Dåvøy tror att bristen ökar. I NSFs tidskrift Sykepleien säger hon:

– Jag är rädd att detta kommer att medföra att arbetskraft som samhället behöver väljer att vara hemma i stället för att gå ut i yrkeslivet.

Grunden till att sjuksköterskebristen kan bli ett ännu större problem är, säger Laila Dåvøy, den dåliga lönen. Det lönar sig dåligt att välja att arbeta jämfört med att vara hemma med de små barnen.

Av NSFs medlemsundersökning framgår också att av dem som redan i dag arbetar deltid vill bara var tionde öka sin arbetstid till heltid. Det är färre än vid motsvarande undersökningar tidigare år – för två år sedan ville 16 procent av dem som svarade gå upp till heltid; 1994 var andelen 20 procent.

Vad skulle få dig att gå upp på heltid? frågar NSF. Nästan hälften av medlemmarna vill i så fall ha mindre stress på jobbet, bättre bemanning och bättre lön. Bara en av fem nämner att de behöver någon form av barntillsyn för att kunna öka sin arbetstid.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida