Nsaid vid knäartros ger knapp effekt

7 februari 2005

Vid artros i knäleden ger Nsaid endast marginellt bättre smärtlindring än placebo. Vid längre tids behandling försvinner den smärtlindrande effekten helt. Det visar en metaanalys gjord på 23 vetenskapliga studier med totalt nästan 11 000 patienter inkluderade. Analysen är gjord av norska forskare som med hänsyn till risken för blödningar i mag-tarmkanalen anser att Nsaid endast bör användas i undantagsfall vid knäartroser.

Källa: British Medical Journal 2004; 329:1317.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida