Nu är hon direktör utan ”tf”

Nu är hon direktör utan ”tf”
Karin Rapp vill att ledningsgruppen ska vara heterogen. Foto: Ralf Bergman

Karin Rapp är ny sjukhusdirektör vid Länssjukhuset i Sundsvall. Hon är den som ska få sjukhuset på fötter igen efter flera år av turbulens.

3 januari 2012

Hennes företrädare på posten som sjukhusdirektör på Länssjukhuset i Sundsvall har tvingats lämna sina uppdrag under, mer eller mindre, buller och bång. Deras öden har inte fått henne att tveka. Bara en sak ville Karin Rapp förvissa sig om innan hon tackade ja till uppdraget: att ledningsgruppen hade förtroende för henne. Det hade de. Det känns extra roligt, tycker hon, eftersom de känner hennes styrkor och svagheter. Under åtta månader innan hon utsågs har hon arbetat som tillförordnad sjukhusdirektör.??

Uppmärksamheten kring Sundsvalls sjukhus har varit stor i flera år. Personalstyrkan har minskats radikalt och medarbetarenkäter visar att arbetsmiljön har varit ansträngd och att personalen har oroat sig för patienternas säkerhet. Socialstyrelsen har klagat på bristande avvikelsehantering och Arbetsmiljöverket på ständiga överbeläggningar.?

Liksom på många andra sjukhus har konsultbolaget Mantec varit här och räknat fram bemanningstal. Nu säger den nytillträdda sjukhusdirektören med stram stämma: ”Mantec kommer inte in här igen.” Karin Rapp förlorade också sitt jobb när piskan ven som värst. Hon var chef för den opererande divisionen när dåvarande sjukhus­direktören, Sigbjörn Olofsson, meddelade att alla divisionschefer skulle tas bort.?

Men när det gått en tid erbjöds hon ett nytt chefsuppdrag, som verksamhetschef för internmedicinskt centrum, och fick en plats i sjukhusets ledningsgrupp.??

Karin Rapp är sjuksköterska, även om hon numera tycker att det stämmer bättre att säga att hon är chef till professionen. Hon har nästan 30 års erfarenhet av olika chefsuppdrag och satsade redan tidigt i karriären på att bli professionell chef. Hon känner sig trygg med att inneha den högsta positionen på sjukhuset, men visst har även hon känt av det glastak som kvinnor brukar stöta i. Hon har tänkt mycket på varför det finns där. ?

— Som många andra har jag mött misstänksamhet, bland annat från läkarhåll. Det var en av anledningarna till att jag, trots många chefsprogram och lång chefserfarenhet, kände att det fattades en akademisk grund i ledarskapet för att få riktig legitimitet, säger hon.??

Känslan fick henne att gå en masterutbildning i ledarskap inom sjukvård. Hon började studera för elva år sedan och tog sin examen vid Växjö universitet 2005.?

— Jag är glad över att ha en masterexamen. Den gav mig trygghet och sedan jag blev verksamhetschef har jag inte mött något motstånd från läkarhåll. Ifrågasätts jag numera låtsas jag vara omedveten och ”förstår inte frågan”. ?

I Karin Rapps ledningsgrupp finns olika professioner representerade. En del verksamhetschefer är läkare och en del är sjuksköterskor. Hon tycker att det är viktigt att ledningsgruppen är heterogen. ?

— Det gör arbetet mer kreativt, säger hon.??

Den nya sjukhusledningen har en plan och olika förbättringsprojekt pågår. Patientsäkerheten är en viktig del. Sjukhushygienen ska förbättras och personalen ska utbildas i kodning av diagnosrelaterade grupper och klassifikation av vårdåtgärder. Ett utvecklingsarbete om patientsäker beläggning under ledning av den förra sjukhusdirektören, Margareta Rödén, pågår också. ?

Pressen på att få ner kostnaderna på sjukhuset är fortfarande stor, prognosen visar ett underskott på 28 miljoner. Ett sätt att spara blir att nästa år rekrytera fler ordinarie läkare så att färre stafettläkare behövs. För att samordna resurser kommer också en gemensam sjukhusförvaltning för hela Västernorrland att införas. Men några ytterligare personalminskningar aviserar inte sjukhusdirektören. ?

Hon vill i stället bidra med nya arbetssätt och hoppas få in mer kunskap om förbättringsarbete.

— När vi började den svåra resan med besparingar och minskning av personal arbetade vi först parallellt med reduceringar och omställningsarbete, men så småningom kom det bara att handla om reduceringar. Färre medarbetare ska göra arbetet nu och det betyder att vi måste hitta bättre och effektivare arbetssätt — det har vi inte gjort i tillräcklig omfattning. Det är svårt att få utrymme och tid till det, men det måste vi klara, säger hon.

 

Vårdförbundet: ”Lite för osynlig”

”Från Vårdförbundets sida har vi positiva erfarenheter av Karin Rapp.
Hittills har det fungerat bra med samverkan. Hon lyssnar in och tar till sig våra synpunkter. Däremot har jag hört en del kritiska synpunkter om att hon har varit lite för osynlig, så nu är det dags för henne att visa framfötterna. De många förbättringsprojekt som är på gång bådar gott. Hon verkar ta arbetsmiljöproblemen på allvar.”
Irja Aliranta, styrelseledamot i Vårdförbundets avdelning i Västernorrland och huvudskyddsombud på Sundsvalls sjukhus. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida