Nu kan din enhet få pris för bästa vårdkvalitet

I slutet av maj delas priset ”Kvalitetsutmärkelse Svensk hälso- och sjukvård” ut för första gången. Anita Kristiansson i Västerbotten är en av dem som bedömer vilken enhet som ska få priset.

10 februari 1997

Kvalitetssäkring har under senare år blivit allt viktigare. Socialstyrelsen ställer krav på att alla enheter bedriver kvalitetsarbete. Arbetsgivarna ser, förutom att man inser vikten av hög kvalitet, möjligheter till besparingar genom kvalitetsarbete. I Västerbottenslandstinget till exempel har alla anställda under 1995–96 utbildats i kvalitetsutveckling.

För att ytterligare uppmuntra kvalitetsarbetet anordnar Landstingsförbundet i år en tävling i kvalitet. Alla enheter i landet har haft möjlighet att anmäla sig till tävlingen, åtta gjorde det. I slutet på maj vet vi vilken av de åtta som fått det högsta betyget och därmed erhåller priset Kvalitetsutmärkelse Svensk hälso- och sjukvård. Dessutom får enheten som ”belöning” ett konstverk.

Noggrann utvärdering
Dessförinnan har en noggrann urvalsprocess genomförts. Var och en av de åtta har genomgått en noggrann examination. Landstingsförbundet har inför tävlingen utbildat totalt ett 70-tal examinatorer som ska granska de tävlande.

Några är SHSTF-medlemmar och bland dessa finns Anita Kristiansson, ordförande i Vårdförbundet SHSTFs lokala avdelning i Västerbotten. Hon och de övriga examinatorerna fick i slutet av december det första, skriftliga materialet om den enhet de ska granska. Först satt de hemma och funderade, sedan träffades varje grupp i början av februari  för att tillsammans gå igenom synpunkter och funderingar.

– Varje grupp består av en speciellt utbildad ledare och fyra–fem examinatorer. Ingen får granska en enhet från det egna länet och vi får inte heller berätta vilken enhet vi ska examinera. De åtta tävlande är tills vidare hemliga, berättar Anita Kristiansson.

I examinationen ingår också ett arbetsplatsbesök. När väl detta är gjort skriver ledaren ihop slutsatserna och gruppens slutomdöme och lämnar det till ett domarkollegium. I domarkollegiet sitter  bland annat Berit Högman från Landstingsförbundet, Bibbi Carlsson, VD för Göteborgs lokaltrafik och tidigare bland annat chef för Mölndals sjukhus, Anders Milton från Läkarförbundet/Saco och Elisabet Olsson, Karolinska institutet. Det är sedan domarkollegiet som till slut fastställer vilken tävlande som ska utses till ett föredöme i svensk hälso- och sjukvård.

QUL är grunden
Grunden för arbetet är QUL (Kvalitet-Utveckling-Ledarskap), en modell för sjukvårdens kvalitetsutveckling, utvecklad ur det avancerade kvalitetssystemet Svensk kvalitet. Det är ett ledningsinstrument som kopplar ihop det man gör och resultatet. QUL har sju olika kvalitetskriterier och kring varje ställs fyra frågor: Hur gör du för att..?, I vilken omfattning tillämpar du det du beskriver?, Vilket resultat leder det till och Hur utvärderar och förbättrar du det du gör?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida