Nu kan du få svar direkt

Har du försökt att få kontakt med förbundet? Nå, hur gick det? Förhoppningen är att det har blivit lättare att komma fram.

För drygt tre år sedan inrättade Vårdförbundet en speciell servicetelefon med 020-nummer, bemannad av anställda och förtroendevalda från klockan 8 till 18 under vardagar. Syftet var att ge medlemmar i hela landet möjlighet att snabbt kunna få svar på en fråga eller få hjälp med ett problem.

Uppenbarligen har många också använt sig av den möjligheten. Från att i början ha tagit emot cirka 1 200 samtal i månaden kom det

under december förra året 2600. Framför allt gäller det frågor som rör medlemskapet, till exempel medlemsavgiften. Men många samtal handlar också om lön, arbetslöshet och arbetsvillkor.

60 procent av samtalen kommer från medlemmar i de tre största lokala avdelningarna Västra Götaland, Stockholm och Skåne.

Servicetelefonen inrättades efter stark kritik från medlemmar om att det var svårt att få kontakt med förbundet, både lokalt och centralt.

– Kritiken var berättigad. Det är bara att erkänna det, säger Ingrid Frisk, en av förbundets vice ordföranden.

Till exempel var expeditioner ute i landet bara öppna på för- eller eftermiddagen och det hände att ingen ringde tillbaka trots löfte om det.

– Självklart ska medlemmen kunna få kontakt med en förtroendevald eller en anställd på telefon, säger hon.

Däremot, säger Ingrid Frisk, kan den som ringer inte kräva att alltid få det bästa eller uttömmande svaret med kort varsel, till exempel precis innan hon eller han ska gå in till chefen och löneförhandla. Ibland måste medlemmen få råd av någon med mer specialkunskaper.

– Så fungerar servicetelefonen. Många frågor är relativt enkla och kan klaras av direkt. Andra däremot är svårare och då får någon som kan den frågan ringa upp senare, säger Ingrid Frisk.

En genomgång av hur det i dag ser ut ute i landet visar att mycket har hänt de senaste åren. Tydligast ser man det på telefontiderna. Genomgående är telefonerna på de lokala avdelningarnas expeditioner öppna från tidig morgon till sen eftermiddag, eller så länge det finns någon på plats – en stor skillnad mot förr.

Ett exempel är Kalmar.

– Vi har inte bara utökat telefontiderna på avdelningsexpeditionerna utan även på expeditionerna på sjukhusen och informerat medlemmarna om det, säger ordföranden Ann-Sofie Togner.

Flera förändringar har genomförts för att öka tillgängligheten, bland annat i Gävleborg. Eftersom det finns flest medlemmar i Gävle har avdelningsexpeditionen flyttat dit från Bollnäs.

– Resultatet är att vi får många fler personliga besök, säger ordföranden Gunilla Nordström.

Ett annat exempel på ökad tillgänglighet finns i Stockholm. Där har antalet regionala skyddsombud utökats från ett till tre. Syftet, säger ordföranden Ulla Althin, är framför allt att ge stöd till små arbetsplatser.

I Östergötland har avdelningen inrättat en speciell servicetelefon för förtroendevalda. Dit kan förtroendevalda i länet ringa när de fått en knivig fråga, för att snabbt få hjälp och på det sättet kunna svara medlemmen snabbare.

Flera avdelningar uppmanar också medlemmar att använda
e-post och är noga med att försöka svara snabbt via e-post eller telefon.

Men tillgängligheten handlar inte bara om telefoner och telefontider – viktigt är också de direkta mötena. En rundringning till Vårdförbundets lokala avdelningar visar att framför allt avdelningsstyrelserna i allt högre grad försöker besöka medlemmarna på deras arbetsplatser.

Servicetelefon: 020-35 35 00

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida