Nu kan Vårdsverige öppnaSvenskt medicinskt fönster

Sverige har fått en hemsida med utförliga databaser om bland annat diagnoser, medicinska register och rapporter på Internet.

9 februari 1998

Sedan dagarna före jul förra året finns ett riktigt medicinkunskapens varuhus på Internet. Svenskt medicinskt fönster heter hemsidan som produceras gemensamt av fem tunga organ inom svensk sjukvård: Socialstyrelsen, Landstingsförbundet, Läkemedelsverket, SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) och Spri. Enligt deras egen programförklaring ska man utnyttja den nya informationsteknologin ”för överföring och återföring av medicinsk kunskap i ett kontinuerligt förlopp”.

Björn Emanuelsson, Socialstyrelsen, är webbansvarig för Svenskt medicinskt fönster. ”Det här är bara början
– vi har samlat ihop och lagt ut det vi redan hade på nätet”, säger han, och berättar att det ska komma mer. Några av rubrikerna saknar ännu innehåll, andra ska kompletteras. När det gäller till exempel State of the Art arbetar Socialstyrelsens experter med ytterligare lika många diagnoser som de som redan finns inlagda.

Lättillgängligt
Svenskt medicinskt fönster är tillgängligt för alla som kan ta sig ut på Internet. Det är bara att koppla upp sig mot hemsidans adress www.smed.org.

Innehållssidan visar att det finns mycket att titta på via Svenskt medicinskt fönster: medicinska dokument och artiklar, produktinformation om olika läkemedel, databaser om medicinska risker, kvalitetssystem, pågående studier och diverse statistik. Naturligtvis kommer man också vidare till de ansvariga organisationernas egna hemsidor.

Här är några exempel på vad man kan hitta i Svenskt medicinskt fönster:

State of the Art. Här finns ett 40-tal diagnoser (såsom till exempel bröstcancer, höftledsfraktur, diabetes mellitus) med beskrivning av hur sjukdomen yttrar sig, riskfaktorer för att den ska drabba en, hur vanlig den är och hur den bör (och inte bör )behandlas. I en del fall finns två versioner, en avsedd för professionella vårdarbetare, en för lekmän.

Riskronden. Alla utgåvor av Riskronden sedan 1994 finns med. Riskronden är ett informationsblad från Socialstyrelsen som utifrån exempel ur vårdens vardag belyser risker framför allt i samband med att man ställer diagnos.

Läkemedel/läkemedelsmonografier. Beskrivningar av läkemedel med rekommendationer från Läkemedelsverket när det gäller användandet. Under underrubriken produktresuméer redovisas nya preparat.

QUL-verktyget. En redovisning av tankarna bakom kvalitetssäkringsmodellen QUL och en beskrivning av hur man gör för att tillämpa det.

Kvalitetsregister. Ingående redovisningar av svenska register över olika sjukdomstillstånd med statistik och förteckningar över rapporter och artiklar och de sjukhus/kliniker som ingår.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida