Nu sätter vi full fart framåt

Nu sätter vi full fart framåt

Ledare. Arbetet för att utforma vår nya organisation har satt i gång. Fyra arbetsgrupper arbetar utifrån perspektiven medlemsstöd, påverkan, kollegial mötesplats och demokrati.

8 februari 2012

På kongressen 2011 beslutades att förbundsstyrelsen ska ta fram ett förslag till ny organisation för Vårdförbundet. Nu har fyrtio personer — medlemmar med och utan förtroendeuppdrag — valts ut och påbörjat arbetet i fyra grupper med olika fokus.

Det ska bli jättespännande att följa arbetsgrupperna och se hur vi tillsammans i Vårdförbundet kan utveckla och förnya oss för att på bästa sätt leva upp till medlemmars behov och bäst möta utvecklingen i omvärlden. Vi vet ju bland annat att det kommer att bli aktuellt med en ny regionindelning i Sverige. Hur kommer det att påverka vår organisation om landstingen försvinner, och hur ska vi förhålla oss till de nya regionerna? Allt fler medlemmar arbetar också inom privat verksamhet. Hur ska vi organisera oss för att bäst ta emot dem?

Det nya Vårdförbundet måste alltså möta behov både ”utifrån” och ”inifrån”. Dessutom kommer de fyra perspektiven som grupperna utgår ifrån att ställa olika krav på organisationen. Det innebär att vi måste vara beredda på att hamna i ett läge där det behövs kompromisser. För det är ju inte alls säkert att till exempel bästa möjliga påverkansorganisation är detsamma som den mest demokratiska organisationen.

Inbjudan att delta i de fyra nya arbetsgrupperna har gått ut öppet till alla medlemmar. Förbundsstyrelsen vill att grupperna ska arbeta självständigt och har därför valt att det ska ledas av externa processledare. Utgångspunkten i arbetet med den nya organisationen är de kvalitetskriterier som kongressen beslutat om. Och det ska gå fort — redan i maj ska grupperna redovisa sina uppdrag.

Därefter fortsätter arbetet med organisations­utvecklingen bland annat vid de nationella mötesplatser som vi kommer att samla förtroendevalda till under året. Målet är att vi framåt nästa årsskifte ska vara i gång med en försöksverksamhet för att testa de förslag som vi gemensamt kommer fram till. Sedan har vi på oss fram till kongressen 2014 att pröva och utvärdera. För det är där och då som beslutet ska fattas om hur vi går vidare.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida