Nu slutar hälften av anestesisjuksköterskorna i Sundsvall

Nu slutar hälften av anestesisjuksköterskorna i Sundsvall
Häften av anestesisjuksköterskorna på Sundsvalls sjukhus har sagt upp sig.

Krisen i Västernorrland fortsätter. I morgon slutar den första av 16 anestesisjuksköterskor på Sundsvalls sjukhus.

7 september 2015

Av 34 narkossjksköterskor hotade 25 med uppsägning i början av sommaren. Av dem har 16 stått fast vid sitt hot. Under veckan slutar de flesta av dem

Oskar Malker går först och han låter ledsen på rösten.

– Det är förstås sorgligt att bli avtackad av ledsna kolleger. I det här finns bara förlorare, säger han.

Han var en kämpande talesperson för anestesisjuksköterskorna som inte längre har något budskap att skicka till arbetsgivaren. ”Vad finns att säga”, undrar Oskar Malker.

– Det är över. Jag undrar bara hur arbetsgivaren ska lösa det. De måste rekrytera och för att kunna göra det måste de höja lönerna.

Börjar på bemanningsföretag

Hur tänker arbetsgivaren, frågar han sig. Det undrar hans kollega Jessica Vestlund också. Hon är förtroendevald i Vårdförbundet och slutar på Sundsvalls sjukhus om ett par veckor. Både hon och Oskar Malker kommer att arbeta på Norrlands universitetssjukhus i Umeå – för ett bemanningsföretag.

Det blir långa resor, men för Oskars del innebär det ändå att han får mer tid för familjen. Samma lön, men 70 procents arbetstid. Jessica Vestlund kommer att arbeta heltid och höjer sin lön från 32 000 kronor i månaden till omkring 44 000, plus ersättning för resa och boende.

Även om de ser fram emot det är de framför allt djupt besvikna på sin arbetsgivare.

– Vi har inte fått något erbjudande om löneökning över huvud taget. De hänvisar bara till kompetenstrappan. Och då ligger vi 800 kronor under våra kolleger i Sollefteå och Örnsköldsvik. Vi ser ingen logik i det, säger Jessica Vestlund.

Jessica VestlundJessica Vestlund har varit narkossjuksköterska i 22 år och tjänar 32 000 kronor i månaden. Som anställd i bemanningsföretaget får hon betydligt mer.

Samma organisation

Särskilt ologiskt anser hon att det är i och med att de sedan den 1 september tillhör samma klinik och har samma verksamhetschef.

Den akuta situationen på anestesin ska lösas genom att de som finns kvar får ett tillfälligt arvode eftersom deras scheman blir så mycket sämre. I stället för två sjuksköterskor under jour och beredskap blir det bara en. I övrigt har arbetsgivaren meddelat att de kommer att använda bemanningsföretag.

– I stället för att ge oss en lönehöjning så att vi ligger på samma nivå som kollegerna i Sollefteå och Örnsköldsvik väljer man att betala tre gånger mer till inhyrda sjuksköterskor, säger Jessica Vestlund.

Den enda logiken hon kan se i arbetsgivarens hårdnackade inställning är att de vill stämma i bäcken.

– Jag gissar att de är rädda för att en höjning av våra löner ska leda till en flod av massuppsägningar. De satte igång något när iva-sjuksköterskorna fick en rejäl löneökning efter att ha hotat med massuppsägning.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida